Vetlanda Bilskola AB

Den här trafikskolan har ännu ingen beskrivning. Du kan ändå hjälpa andra att välja en bra trafikskola genom att ge Vetlanda Bilskola AB ett betyg och skriva ett omdöme.

Tack för hjälpen!

Skriv ett omdöme:

När du skickar det här formuläret godkänner du villkoren på sidan tävling.

Ett misstag me5ste ha bege5tts, ff6r den dagen hade domen fllait. Och ute hade regnet fllait, vasst och he4llande. Hon hade somnat till skvalet fre5n re4nnan utanff6r cellff6nstret. Drf6mt om ett liv bortom murarna. Som alla ne4tter de4refter. Hon hade drf6mt i tjugo e5r. Le4nge sen hon slutade re4kna dagarna. Bara e5ren. Tiden tillintetgjord. Men fre5n nu skulle hon se e5t ett annat he5ll. Framtiden. Friheten. En he4gring att ne5gonsin ne5?Le5set slog igen. Dovt eko genom den tre5nga cellen. Mf6rkt och kyligt. Tickande ve4ggur. I korridoren tassande steg. Plitarnas rutinkontroll.Hon, deras marionett, ja det var i sanning sant: Hon var dockan att slitas och sle4ngas med, le5ngt fre5n en fri verklighet. Hon blev ett med omve4rldens bild av henne. Ff6rloraren. Se5 fel. De kunde ta ifre5n henne allt. Utom hennes tankar, orden. Fre5n bf6rjan en e5ldrig skrivmaskin. Nu var livet enklare. Allt var tydligen be4rbart nuff6rtiden. Docka eller ej, hon skulle kliva in i sin fantasive4rld. Bli kvitt den monotona le5ngtre5kigheten. Ff6reviga tankarna, orden.Misstaget me5ste re4ttas till, e4ven om det skulle drf6ja. Ff6rsta steget det viktigaste. Sen skulle allt flyta. Hon ville, hon kunde. Kanske ne5got om livet. Det liv som e4nde5 fanns.

Av Glen, 4 March

cheapest auto insurance vocabulary viagra online auto insurance

Av Kaylea, 8 July