Riskutbildning

Riskutbildning

Riskutbildningen är en utökning av halkbanekörningen. Före april 2009 så räckte det med att du genomgått en halkbaneutbildning för att få göra teoriprov och köra upp. Nu har det lagts till en del som behandlar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Den nya delen är helt teoretisk och syftar till att ge dig kunskap och insikt om alkohol, trötthet och andra faktorer kan påverka din körförmåga.

Halkbanekörning eller som du nu för tiden heter “Riskutbildning del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.” är precis som den tidigare halkbanekörningen, en praktisk utbildning som bland annat innehåller körning och inbromsningar på halt väglag. Syftet med utbildningen är att du skall lära dig hur det är att köra vid halt väglag så du kan undvika de risker som finns med körning vid halt väglag.