Körkortstillstånd

Körkortstillstånd

Innan du kan ta körkort så måste du få ett godkänt körkortstillstånd. Det är körkortstillståndet som ger dig rätten att övningsköra.  Körkortstillstånd ansöker man om till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kontrollerar då om du uppfyller alla krav som ställs på en person som skall få ta körkort. Du behöver uppfylla en del medicinska krav och så blir du  kontrollerad  i diverse register för att se om du verkar vara lämplig för att ta körkort.

De medicinska krav som ställs på dig är bland annat på din syn, hörsel och rörelseförmåga. Du måste därför bifoga en godkänd synundersökning samt en ifylld hälsodeklaration med din ansökan för körkortstillstånd. Normalt påverkar en nedsatt hörsel inte din chans att få körkort, en del öronsjukdomar kan dock ställa till det. Har du nattblindhet eller väldigt dålig synskärpa kan det också göra det svårare att få ett körkortstillstånd. Du kan läsa mer om de medicinska kraven på vägverkets hemsida.

Om du blivit omhändertagen av polisen för att du ansetts för berusad eller begått något brott så kommer det försämra din chans att få körkortstillstånd. Tänk på att det inte bara är trafikrelaterade brott som räknas här. En hel del ungdomar som begått mindre brott får vänta några år på att få sitt körkortstillstånd.

Ett körkortstillstånd som är utfärdat efter 1 april 2009 är giltigt i 5 år, har du inte klarat teoriprovet eller uppkörningen inom denna tid behöver du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få övningsköra.

Att ansöka om ett körkortstillstånd kostar 220kr (maj 2010, det aktuella priset hittar du här).  Du kan beställa blanketten du behöver för att ansöka på vägverkets hemsida. Det är 4 enkla steg att gå igenom för att få fram blanketten.