Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Om du vill övningsköra privat, alltså med en förälder eller liknande, så måste du gå en introduktionsutbildning tillsammans med din tilltänkta handledare. Du måste gå en introduktionsutbildning med varje person som du vill kunna ha som handledare, du kan ha med dig som mest 4st handledare på en introduktionsutbildning. Det är dina handledare som du sedan får övningsköra med.

Introduktionsutbildningen varar i minst 3 timmar och skall innehålla följande:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Det vanligaste är att introduktionsutbildningen anordnas av en trafikskola och priserna kan variera.