Förarprov

Förarprov

Förarprovet är det gemensamma namnet för de prov som tidigare kallats uppkörning och teoriprov. Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov. Dessa två delar görs oftast vid samma tillfälle eller nära varandra i tiden och betraktas som ett enda prov. För att få göra förarproven så måste du ha genomfört riskutbildningen.

Kunskapsprovet görs på en dator och frågorna handlar bland annat om fordonskännedom och manövrering, miljö, trafiksäkerhet, trafikregler och personliga förutsättningar.

Alla frågor har minst två alternativ varav endast ett svarsalternativ är korrekt. Många frågor består av en bild där du skall bedöma en situation. Du har 50 minuter på dig att svara på frågorna och får ett meddelande när du har 10 minuter kvar. När du är klar får du direkt se om du blivit godkänd eller inte.

Innan du gör kunskapsprovet så tas bilderna som kommer vara på ditt körkort så se till att ha fixat frillan :) .

Körprovet genomförs med en inspektör och håller på under minst 25 minuter. Du kan ha egen bil med dig men den måste ha så kallat dubbelkommando så att inspektören kan gasa och bromsa. Ofta så kan man hyra bil på trafikskolan du kört på. Det kan vara ganska tryggt att köra med den bil du övat med och slipper tänka på hur bilen fungerar eftersom du antagligen kommer vara ganska nervös över andra saker.

Under uppkörningen kommer du testas på ett gäng punkter. Inspektören har 25 olika punkter att testa dig på, bland annat cirkulationsplats, omkörning, start i lutning och backning. Du kan läsa mer om alla punkter här. Du kommer inte bli testad på alla punkter utan det görs stickprov på några stycken av dem.

Du kommer sedan bli bedömd inom fyra olika områden vilka är fordonskännedom och manövrering, miljö och sparsam körning, trafikregler och tillämpning samt trafiksäkerhet och beteende. Du har mer information här.